Giải Đáp Thiền Tông Mới Nhất

Posted on

Giải Đáp Thiền Tông Mới Nhất. “thiền tông và tịnh độ tông thật ra chẳng thấp cao hơn kém. Tổ huệ năng khai sáng dòng thiền nam tông vào thế kỷ 7.

LƯU KHÂM HƯNG (劉欽興) ĐÁNH XE HAY ĐÁNH TRÂU from luukhamhung.blogspot.com

Hãy dừng lại mọi tạo tác vận hành của tâm thức, ngay cả ý niệm muốn thành phật cũng nên dập tắt. 📢📢📢youtube đầy đủ mọi giải đáp cũng như thắc mắc | chân không : Thân người bây giờ muốn lên làm thân trời là sao?

Và Công Thức Giải Thoát Thành Phật.

📢📢📢youtube đầy đủ mọi giải đáp cũng như thắc mắc | chân không : ☞ đức phật dạy tu thiền tông ☞ huyền ký của đức phật ☞ Con, cháu hay ai tu tại chùa này phải giữ đúng phong cách của thiền tông và xây dựng nên một ngôi chùa thiền tông đúng nghĩa, có khắc ghi lại lời dạy của đức phật về giác ngộ và giải thoát và của những vị.

Nguyện Ước Của Bà Về Sau Này:

Giới thiệu tới quý vị 5 cấu trúc và 1 công thức giải thoát mà đức phật thích ca văn đã dạy trong giáo lý đạo phật thiền tông để quý vị tìm hiểu. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn giác ngộ và giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy đức phật dạy. Phải 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, rồi làm sao mang thân người được?

Tổng Hợp Giải Đáp Thiền Tông Mới Nhất Nguồn:

Còn môn tịnh độ thì gồm nhiếp cả ba căn, hạng nào nếu tu cũng đều dễ thành kết quả. Luận về thời tiết thì thời mạt pháp này, người. “nhất thất nhân thân vi nan phục”, 1 lần mất thân người vạn kiếp khó lấy lại được vì nó theo qui luật luân hồi.

Lúc Này, Chỉ Còn Lại Là Tánh Phật Và Khối Công Đức.

Nhưng luận về căn cơ, thì thiền tông duy bậc thượng căn mới có thể được lợi ích; Công thức tu theo thiền tông phải dụng công như. Có lần, con cầu cho con được thành phật!

Đó Nó Khó Khăn Cái Chỗ Này, Bởi Vậy Tu Thiền Tông Mới Hiểu Chỗ Này, Vì Thế Mà Đức Phật Mới Nói Rằng:

Càn khôn vũ trụ và cuộc đời của đức phật ☞ cuộc đời của đức phật bị luân hồi và thành phật ☞ công đức và phước đức tạo ra để làm gì? Tổ huệ năng khai sáng dòng thiền nam tông vào thế kỷ 7. Người nhận ra tánh phật có trạng thái như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published.