Thiền Tông Tân Diệu

Posted on

Thiền Tông Tân Diệu. 2.những câu hỏi về thiền tông 1. Ông bắt đầu xin xuất bản các tác phẩm về thiền do ông biên soạn.

HT THÍCH GIÁC HẠNH NHẬN XÉT ĐẦY BẤT NGỜ VỀ THIỀN TÔNG TÂN from www.youtube.com

2.những câu hỏi về thiền tông 1. 4.những câu hỏi về thiền tông 2. Quí phật tử chùa tân diệu tinh tấn cần cầu pháp tu giải thoát nên tin tưởng vào ông nguyễn công nhân nói.

Ai Đến Viếng Chùa Hỏi Đạo,.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng đăng tải một tấm bưu thiếp gửi đến cô với nội dung như sau: Video phim tài liệu phật hoàng trần nhân tông. Tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ.

Kênh Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Nội dung của giáo […] Những câu hỏi về thiền tông 2. Chùa thiền tông tân diệu cất ra nó có 3 mục đích:

* Vị Nào Đạt Được 3 Phần Nói Trên, Mà Giúp Cho 30 Người Giác Ngộ “Yếu Chỉ Thiền Tông”, Giúp Cho 15 Đạt Được “Bí Mật Thiền Tông” Trở Lên, Muốn Được Danh Hiệu Là “Thiền Tông Sư” Hay “Thiền Tông Gia”, Chúng Tôi Xin Chùa Thiền Tông Tân Diệu Cấp.

Đức vua trần nhân tông dạy con về tín ngưỡng. Tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ. Ông nguyễn công nhân sợ người ta không tin “huyền ký” và sách mình viết ra nên dựa dẫm vào nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản hồng đức, đài vtv2, vtv4… để xây dựng niềm tin.

Theo Lời Hứa Của Thiền Gia Chánh Huệ Phong:

1.tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ. Không được vọng ngữ 500 kiếp làm thân chồn vì ngộ nhận và giảng sai về nhân quả trần tâm là ai? Thiền tông phổ biến tại chùa thiền tông tân diệu, được nhà sưu tầm thiền học phật giáo là soạn giả nguyễn nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu thiền tông, được những người trong và ngoài nước đọc.

Hành Đúng Lời Đức Phật Dạy Chắc Chắn Được Giải Thoát.

Giới thiệu chùa thiền tông tân diệu. Năm 2006, ông nguyễn nhân khởi công trùng tu lại chùa tân diệu, đến năm 2012 thì việc xây dựng hoàn tất. Mục đích ngụy tác của nguyễn nhân chỉ cốt để lừa phỉnh mọi người là tập huyền ký tạp nham với pháp thiền tông tân diệu (thiền thanh tịnh) của ông ta, là pháp môn bí mật nay mới được công bố, có từ thời đức phật truyền xuống ngài ca diếp, đến a nan, rồi theo trình tự chư tổ thiền tông đến hạng tổ sư dỏm như gã, qua cái gọi là “thiền thanh tịnh đổi danh thành thiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *