Gấp Thuyền Phẳng Đáy Có Mui

Posted on

Gấp Thuyền Phẳng Đáy Có Mui. Video hướng dẫn thực hành gấp thuyền đáy phẳng có mui. Gấp thuyền phẳng đáy có mui các qui trình gấp thuyền phẳng đáy có mui gồm 4 bước.

Thủ công lớp 3 . bài gấp cắt dán bông hoa from thxuanmy.nghixuan.edu.vn

Để gấp được thuyền giấy này bạn cần chuẩn bị một tờ giấy khổ a4 nhé. Ở tiết học trước chúng ta học bài gì? 2 bên mạn thuyền, mũi thuyền, đáy thuyền.

Để Gấp Được Thuyền Giấy Này Bạn Cần Chuẩn Bị Một Tờ Giấy Khổ A4 Nhé.

Các qui trình gấp thuyền phẳng đáy có mui gồm 4 bước: Nếu chúng ta nào còn lưu giữ thì trong số sách dạy dỗ thủ công bằng tay. Ở đây mình dùng tờ giấy kích thước 15×15 cm.

Gấp Thuyền Giấy Gap Thuyen Giay Facebook.

Video hướng dẫn thực hành gấp thuyền đáy phẳng có mui. Bạn cần phải có một tờ giấy vuông, bạn có thể lấy tờ giấy a4 và cắt thành hình vuông. Hs biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui hs nắm được quy trình gấp kỹ năng:

Gấp Thuyền Giấy Gap Thuyen Giayfacebook:

Gấp thuyền phẳng đáy không mui (tiết 2). Tiết 10 thủ công gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2) i. Gấp được thuyền phẳng đáy có mui với các nếp gấp phẳng đều, đẹp.

Þ Thuyền Phẳng Đáy Không Mui Gồm 3 Phần:

Gấp thuyền phẳng đáy không mui có mấy bước? 2 bên mạn thuyền, mũi thuyền, đáy thuyền. Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2) i.

Kế Tiếp, Gấp 4 Góc Của Tờ Giấy Vào Tâm Chính Giữa Như Ở Dưới.

Gấp các nếp gấp cách đều. Gáp tạo thân và mũi thuyền b3:tạo thuyền phẳng đáy khồng mui hs quan sát gv làm 2hs thực hành, lớp theo dõi ,nhận xét hs nêu, lớp nhận xét hs lấy giấy gấp theo từng bước hs trưng bày theo nhóm nhận xét Sau đó gấp 2 đường chéo cho thành nếp như ở dưới hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *