Xe Bảo Lộc Đà Lạt. Quốc lộ 14 rẽ vào quốc lộ 28: 800.000/01 lượt (xe riêng 4 chỗ) và […]