Bán Kính Quay Xe. Bán kính quay đầu còn được gọi là bán kính quay vòng tối thiểu, là một […]